Wifi er en metode som gjør det mulig å overføre data over et trådløst datanettverk. Datanettverket benytter radiobølger til å sende og motta data.

Man kan koble seg til et trådløst nettverk via en bærbar datamaskin, smarttelefon eller Ipad som er Wifi kompatible, det vil si istand til å motta og sende de gitte radiobølgene og dekode dem. Hvis enheten som sender Wifi signalet er koblet til internett, vil de andre enhetene også kunne få tilgang til internett.

Selskapet består av flere 10-år med kompetanse innen sensorer, kameraløsninger og IoT Hardware generelt.

Kompetansen er bygget opp gjennom tilbragt tid i annerkjente selskaper i markedet. 

Snarveier

Informasjon

Support