Wifi er en metode som gjør det mulig å overføre data over et trådløst datanettverk. Datanettverket benytter radiobølger til å sende og motta data.

Man kan koble seg til et trådløst nettverk via en bærbar datamaskin, smarttelefon eller Ipad som er Wifi kompatible, det vil si istand til å motta og sende de gitte radiobølgene og dekode dem. Hvis enheten som sender Wifi signalet er koblet til internett, vil de andre enhetene også kunne få tilgang til internett.