September 2018 gikk startskuddet for det nye nettet. Mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT) er spesiallaget for tingenes internett. Sammenliknet med dagens 2, 3 og 4G, har NB-IoT bedre dekning, mulighet for mange års batterilevetid og lavere kostander.